Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

pinkrose
6035 983c 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaa-antimatter a-antimatter

June 07 2015

pinkrose
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.

June 01 2015

May 28 2015

pinkrose
Nie wiadomo, dlaczego wszyscy mówią do kotów "ty", choć jako żywy żaden kot nigdy z nikim nie pił bruderszaftu.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromou ou viaasylopath asylopath

May 27 2015

pinkrose

wy
chowacie wspomnienia
ja swoje
wychowuję

mówię im:
nie wolno
dłubać w sercu

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimmuff immuff

May 25 2015

pinkrose
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromtomowa tomowa
pinkrose
5162 cf26
Reposted frommy-wish my-wish viaanncey anncey
pinkrose
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa
pinkrose
3650 61f6 500

May 24 2015

pinkrose

Mam alergię. Na nieczułe poranki. Na braki. Na puste pawilony. Smród, kłamstwa.

— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat viaasylopath asylopath
pinkrose
4816 ca6f
Reposted fromministerium ministerium viamefir mefir

May 23 2015

4663 d6a1 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaavooid avooid

May 22 2015

pinkrose
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viaanncey anncey
pinkrose
Istnieje coś oprócz dotyku, być może jakiś nieznaczny gest, sposób nachylenia głowy albo poruszania się w towarzystwie tej drugiej osoby, co zdradza, że tych dwoje łączy szczególna zażyłość.
— Kochanka Freuda
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie

May 21 2015

pinkrose
8517 e048
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey

May 20 2015

7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo viazakazane zakazane
6596 b1e0
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaabsstract absstract
pinkrose

May 19 2015

pinkrose

May 13 2015

pinkrose
Każde dobre wrażenie, jakie się wywołuje w świecie, stwarza nam nieprzyjaciela. Aby być lubianym przez ludzi, trzeba być miernotą.
— Oscar Wilde, "Portret Doriana Graya"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl